Otolog Fibroblast Hücre Tedavisi

FIBROCELL®, kişinin kendi dokusundan elde edilen fibroblast hücrelerinin, yüksek teknolojiye sahip laboratuvar ortamında, biyomühendislik teknikleri ile çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan otolog bir tedavi yöntemidir.

FIBROCELL®, kollajen, elastin ve hyalüronik asit gibi derinin yapıtaşı proteinlerini en saf ve doğal şekilde üreten kişinin kendi fibroblast hücrelerinden oluşur. FIBROCELL®, gerek kronik yara tedavisinde doku bütünlüğünün yeniden sağlanmasına gerekse daha çok medyada bilinen yönüyle yaşlanmaya bağlı ciltteki derin çizgilerin giderilmesine destek olmada, kişiye özel olarak üretilmektedir. Otolog fibroblast uygulaması, FDA tarafından onay almış ilk otolog hücresel tedavi yöntemidir.

*FIBROCELL®, DOKU BİYOTEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.’ye ait olup, Türkiye’deki ilk tescilli otolog fibroblast hücre ürünüdür.

3 adımda ALLOBLAST

Hekim, lokal anestezi altında, tercihen kulak arkasından mercimek büyüklüğünde 1-2 adet biyopsi alır. Kan numuneleri ile biyopsi örneği, FIBROCELL® soğuk zincir taşıma çantasına konularak, 2 – 8 °C’de DOKU laboratuvarına ulaştırılır.

Yüksek teknoloji sistemine sahip GMP onaylı sıfır partikül laboratuvarda, milyonlarca yeni fibroblast hücresinin çoğalması sağlanır. Bu işlem otolog fibroblast üretim tekniğine özgü kiritik prosesler dahilinde gerçekleştirilir. Üretilen fibroblast hücreleri Sağlık Bakanlığı’nın ve Avrupa Standartı’nın belirlemiş olduğu kalite kontrol süreçlerinden geçerek uygulamaya hazır hale gelir.

Kişi kliniğe gelir; topikal anestezik kremler ile cilt uyuşturulur. FIBROCELL® kişinin istenile bölgesine enjekte edilir. FIBROCELL® uygulaması 3 seanstan oluşmaktadır. İlk seans yaklaşık biyopsi alımından 4-6 hafta sonrasında hazır olur; 2. ve 3. seanslar ise 2-3 hafta ara ile gerçekleştirilebilmektedir. FIBROCELL’in etkisi 2. ay itibariyle başlar ve artarak devam eder*. Yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar etkinliğin devam ettiği gösterilmiştir1

*Doktor ve uygulama yaptıran 500+ kişinin geri bildirimleri doğrultusunda ifade edilmiştir.

FIBROCELL® Avantajları

 • Kişiye özel üretilir, dolayısıyla alerji riski minimumdur.
 • FDA tarafından onaylanmış hücresel bir tedavi yöntemidir.
 • Uzun etkilidir.
 • Hayvansal hastalık oluşturma riski yoktur.
 • Yeterince elastiktir.
 • Botox ya da bir dolgu malzemesi bileşenlerini içermez, saf hücre solüsyonudur.
 • Mimiklerde veya yüz ifadesinde değişikliği sebep olabilecek bir görünüm oluşturmaz.

ALLOBLAST ® Uygulamasının Kullanım Alanları

 • Ciltteki kırışıklıkların giderilmesine,
 • Lekelerin ve koyu alanların renginin açılmasına,
 • Kapanmayan kronik yaraların (diyabet, bası, venöz ülser vb.) kapanmasına,
 • Mezoterapi ile yapılabilecek yüz yenileme (Facial rejuvenation) uygulamalarına,
 • Akne veya suçiçeği gibi rahatsızlıklar sonrası oluşan çukurların doldurulmasına,
 • Yanık, geçirilmiş cerrahi ya da travmaya bağlı oyukluk ve nedbelerin tedavisine,
 • Dudakların dolgunlaştırılmasına,
 • Kellik olgularında indirekt olarak ve
 • Diş hekimliğinde diş eti çekilmesinin önlenmesine destek olmada kullanılabildiğine dair bilimsel veya klinik çalışmalar mevcuttur.

FIBROCELL uygulaması, temel olarak kollajen ve elastin başta olmak üzere dermal rejenerasyonda etkili olduğu bilinen ekstraselüler matriks proteinleini üreten fibroblastların cilde yerleştirilerek birim alandaki konsantrasyonun arttırılmasıdır. Ancak, kişinin durumu, yaşı, genetik yatkınlıkları, yaşam şekli, gıda tüketim alışkanlıkları ve birçok faktörün daha, bu uygulamadan alınacak başarıyı etkileyeceği bilinmeli ve mutlak suretle doktor değerlendirmesi neticesinde uygulama kararı verilmelidir.

Web sitesinde yer alan bilgilerin tamamı bilgilendirme amaçlıdır. Açıklamalara ek olarak bilimsel ve klinik çalışmaların yer aldığı referans listesi sayfalarda yer alır. Herhangi bir ürün veya ürünlerin kullanımına, hücresel uygulamayı yaptırmak isteyen kişi ve uygulamayı gerçekleştirecek doktor tarafından karar verilir.

Doku Biyoteknoloji Kök Hücre, Biyobanka ve Doku Mühendisliği Merkezi, Sağlık Bakanlığı nezdinde yetkilendirilmiş ve bu kapsamda izin belgelerine haiz bir tesis olarak, hücresel ürünleri ulusal/uluslararası normlara ve GMP gerekliliklerine uygun olarak üretmek, kalite analizlerini yapmak, depolamak ve alıcısı için uygulama yapmak üzere talep ve onam ileten doktora hücresel ürünü teslim etmekle yükümlüdür. Uygulama işlemi; doktor tarafından uygun klinik şartlarda, Dünya’daki bilimsel ve klinik verilere dayalı endikasyona uygun teknik ve süre ile, kanun ve mesleki etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmek zorundadır. Bu noktada sorumluluk; başta uygulama yapılan kişi olmak üzere, sonrasında uygulayıcı hekim ve/veya uygulama merkezi yetkilisi ile yerel denetleyici sağlık otoritesindedir.

Bilimsel Çalışmalar

 1. Mehrabani D, Manafi N. Role of Cultured Skin Fibroblasts in Aesthetic and Plastic Surgery. World J Plast Surg. 2013;2(1): 2-5.
 2. Weiss, R.A. Autologous cell therapy: Will it replace dermal fillers? Fac. Plast. Surg. Clin.N. Am. 2013, 21, 299–304.
 3. Morimoto, N.; Saso, Y.; Tomihata, K.; Taira, T.; Takahashi, Y.; Ohta, M.; Suzuki, S. Viability and function of autologous and allogeneic fibroblasts seeded in dermal substitutes after implantation. J. Surg. Res. 2005, 125, 56–67.
 4. Smith, S.R.; Munavalli, G.; Weiss, R.; Maslowski, J.M.; Hennegan, K.P.; Novak, J.M.A multicenter, double-blind, placebo-controlled trial of autologous fibroblast therapy for the treatment of nasolabial fold wrinkles. Dermatol. Surg. 2012, 38, 1234–1243.
 5. Wisser, D.; Steffes, J. Skin replacement with a collagen based dermal substitute, autologous keratinocytes and fibroblasts in burn trauma. Burns 2003, 29, 375–380.
 6. Boss, W.K., Jr.; Usal, H.; Fodor, P.B.; Chernoff, G. Autologous cultured fibroblasts: A protein repair system. Ann. Plast. Surg. 2000, 44, 536–542.
 7. Watson, D.; Keller, G.S.; Lacombe, V.; Fodor, P.B.; Rawnsley, J.; Lask, G.P. Autologous fibroblasts for treatment of facial rhytids and dermal depressions. A pilot study. Arch. Fac. Plast. Surg. 1999, 1, 165–170.
 8. Weiss, R.A.; Weiss, M.A.; Beasley, K.L.; Munavalli, G. Autologous cultured fibroblast injection for facial contour deformities: A prospective, placebo-controlled, Phase III clinical trial.Dermatol. Surg. 2007, 33, 263–268.
 9. Munavalli, G.S.; Smith, S.; Maslowski, J.M.; Weiss, R.A. Successful treatment of depressed,distensible acne scars using autologous fibroblasts: A multi-site, prospective, double blind, placebo-controlled clinical trial. Dermatol. Surg. 2013, 39, 1226–1236.
 10. Eca, L.P.; Pinto, D.G.; de Pinho, A.M.; Mazzetti, M.P.; Odo, M.E. Autologous fibroblast culture in the repair of aging skin. Dermatol. Surg. 2012, 38, 180–184.
 11. Zhang, X.; Deng, Z.; Wang, H.; Yang, Z.; Guo, W.; Li, Y.; Ma, D.; Yu, C.; Zhang, Y.; Jin, Y.Expansion and delivery of human fibroblasts on micronized acellular dermal matrix for skin regeneration. Biomaterials 2009, 30, 2666–2674.
 12. Boss WK Jr, Usal H, Fodor PB, Chernoff G. Autologous cultured fibroblasts: a protein repair system. Ann Plast Surg 2000 May;44:536–42.
 13. Robert A. Weiss; Margaret A. Weiss; Karen L. Beasley; Girish Munavalli. Autologous cultured fibroblast injection for facial contour deformities: a prospective, placebo-controlled, Phase III clinical trial, 2007 Dermatol Surg 2007;33:263–268.
 14. 2. Wong T, McGrath JA, Navsaria H. The role of fibroblasts in tissue engineering and regeneration. Br J Dermatol 2007; 156:1149-1155.
 15. Solakoglu S, Tiryaki T, Ciloglu SE. The effect of cultured autologous fibroblasts on longevity of cross-linked hyaluronic acid used as a filler. Aesthetic Surg J 2008; 28: 412-416.
 16. Nilforoushzadeh MA, Siadat AH, Arianrad M, Moulavi F, Baradaran EH, Esfahani MHN. Soft tissue augmentation by autologous cultured fibroblasts transplantation for treatment of wrinkles and scars: a case series of 20 patients. J Res Med Sci 2010; 15: 167-171.
 17. Eça LP, Pinto DG, De Pinho AMS, Mazzetti MPV, Odo MEY. Autologous fibroblast culture in the repair of aging skin. Dermatol Surg 2012; 38: 180-184.
 18. Bassetto F, Turra G, Salmaso R, Lancerotto, Del Vecchio DA. Autologous injectable dermis: a clinical and histological study. Plast Reconstr Surg 2013; 131: 589-596
 19. Ferguson PC, Boynton EL, Wunder JS, Hill RP, O’Sullivan B, Sandhu JS, Bell RS. Intradermal injection of autologous dermal fibroblasts improves wound healing in irradiated skin. J Surg Res 1999; 85: 331-338.
 20. Karchilaki I, Topakas G, Castana O, Sotiriou P, Michelakis D, Giokas CS. The use of cultured autologous fibroblasts in burn wounds healing process. Burns 2007; 33: 791-792.
 21. Kim JE, Lee OS, Choi J, Son SW, Oh CH. The efficacy of stereoimage optical topometry to evaluate depressed acne scar treatment using cultured autologous fibroblast injection. Dermatol Surg. 2011; 37:1304-13.
 22. Mc Guire MK, Scheyer ET: A randomized, double-blind, placebo controlled study to determine the safety and efficacy of cultured and expanded autologous fibroblast injections for the treatment of interdental papillary insufficiency associated with the papilla priming procedure. J Periodontol 2007;78:4-17.
 23. Nolte SV, Xu W, Rennakampff HO, Rodemann HP: Diversity of fibroblasts a review on implications for skin tissue engineering. Cells Tissue Organs 2008;187:165-76.