DOKUCELL® Kordon Kanı, Göbek Kordonu ve Sünnet Derisi Bankacılığı

Kordon Kanı Nedir? 

Kordon kanı; bebeğinizin doğumundan hemen sonra, göbek kordonu ve plasenta içerisinde kalan eşsiz bir biyolojik materyaldir. Kendini eşsiz kılan şey ise; sadece doğum anında bir kereye mahsus elde edilebilen genç, aktif, güçlü, yeniden kan ve bağışıklık hücrelerimizi oluşturabilen HEMATOPOETİK adını verdiğimiz özel kök hücreleri içermesidir.

Kordon Kanı Kök Hücrelerinin Hayati Önemi ve Kanser Tedavisi

Kan dokusuna bağlı pek çok hastalıkta (lenfoma, anemi, talasemi vs.) kordon kanından ve kordon dokusundan elde edilen kök hücrelerin tedavide kullanımları mevcut olup, her geçen gün bilimsel ve klinik çalışmalar artarak ilerlemektedir. Ayrıca kordon kanı bankasında kök hücreler saklatılmadığında, ihtiyaç durumunda, kan kök hücrelerinin doku uyumu olan başka kişilerden elde edilmesi için sıra beklenmekte ve tedaviye hızla başlanabilmek noktasında gecikme yaşanmaktadır.

Peki saklatacağınız Kordon Kanı (Hematopoeitik Kök Hücreler) Hangi Hastalıklarda Kullanılabilir?
Günümüzdeki güncel bilimsel veriler doğrultusunda hematopoetik kök hücrelerin kullanılabildiği 90’a yakın hastalık bilinmektedir. 4

 • Akut Lenfoblastik Lösemi
 • Akut Akut Miyeloblastik Lösemi
 • Akut Kronik Miyeloid Lösemi
 • Akut Jüvenil Miyelomonositik Lösemi
 • Akut Miyelodisplastik Sendrom
 • Akut Non Hodgkin Lenfoma
 • Akut Hodgkin Lenfoma
 • Akut Şiddetli Kombine İmmün Yetmezlik (SCID)
 • Akut Adenozin Deaminaz Eksikliği
 • Akut Zap-70 Eksikliği
 • Akut Omenn Sendromu
 • Akut Chediak Higashi Sendromu
 • Akut Wiscott Aldrich Sendromu
 • Akut Di George Sendromu
 • Akut IPEX Sendromu
 • Akut Otoimmun Lenfoproliferatif Hastalık (ALPS)
 • Akut Kronik Granülomatöz Hastalık
 • Akut Talasemi Majör
 • Akut Orak Hücre Anemisi
 • Akut Fanconi Aplastik Anemisi
 • Akut Diamond Blackfan Anemisi
 • Akut Primer Hemofagositik Lenfohistiositoz
 • Akut Konjenital Diseritropoietik Anemi
 • Akut Kostmann Hastalığı
 • Akut Akkiz (edinilmiş) Aplastik Anemi
 • Akut Yapısal Aplastik Anemi
 • Akut Diskeratozis Konjenita
 • Akut Shwachman Diamond Sendromu
 • Akut Amegakaryositik Trombositopeni
 • Akut Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri
 • Akut Crohn Hastalığı
 • Akut Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
 • AkutRomatoit Artrit
 • Akut Evans Sendromu
 • Akut Otoimmün Hemolitik Anemi
 • Akut Wolman Hastalığı
 • Akut Mannositoz
 • Akut Mukopolisakkaridoz
 • AkutLökodistrofiler
 • Akut Adrenolökodistrofi (ALD)
 • Akut Metakromatik Lökodistrofi (MLD)
 • Akut Globoid Hücre Lökodistrofisi (Krabbe)

Saklatma İşlemi ve Sonrası

Kordon Kanı ve Dokusu Alınma ve Saklanma Süreci
 

Normal veya sezeryan fark etmeksizin, bebek doğduğu anda doktorunuz önce kordon kanını steril kan torba içerisine 1-2 dakikada alımını sağlar, ardından kordon dokusunu da keserek ekibimiz tarafından teslim edilen özel steril solüsyon içeren tüp içerisine aktarır. Bu işlemde anne veya bebeğin zarar görmesi mümkün değildir.

Ekibimize teslim edilen kordon kanı ve dokusu özel soğuk zincir taşıma çantalarına konularak 2-8°C sıcaklık koşullarında hızla Doku Biyoteknoloji Kök Hücre, Biyobanka ve Doku Mühendisliği Merkezi’mize transfer edilir.

Kordon Kanı ve dokusu işlemlerden geçirilerek kök hücreler (hematopoetik ve mezenkimal) izole edilir, Kordon Kanı Bankacılık Yönetmeliği, Avrupa İlaç Ajansı Rehberleri ve GMP kılavuzlarınca belirtilen gerekli kalite analizleri gerçekleştirilir, ardından yüksek teknolojiye sahip kriyojenik tankımız içerisinde kök hücreler saklanmaya alınır.

Bebeğin ve saklamaya alınan hücre bilgisini içeren Saklama Sertifikası düzenlenerek aileye gönderilir.

Otolog Bankacılık
Bebeğinizin kordon kanının, kordon dokusunun ve sünnet derisinin sadece bebeğiniz veya aileniz için kullanılmak üzere saklanması işlemidir. Bu işlemi seçtiğiniz takdirde bebeğinize ait tüm kişisel bilgiler, laboratuvar analiz sonuçları da dahil olmak üzere gizlilikle merkezimizde saklanır. Otolog bankacılık kararı sonrasında aileden işlem ücreti ve yıllık aidat ödemesi talep edilir.

Allojenik Bankacılık
Bebeğinize ait kordon kanı, kordon dokusu ve sünnet derisinin tamamiyle başka ihtiyacı olan kişiler için kullanıma sunulmasına onay verdiğiniz ve herhangi bir hak veya maddi talepte bulunmadığınızı taahhüt ettiğiniz bankacılık işlemidir. Allojenik bankacılık tamamiyle kendi rızanız ve onamınız doğrultusunda gerçekleştirilen bir bağış işlemidir. Dolayısıyla sizden hiçbir şekilde ücret talep edilemez. Bağış yapılan kordon kanında HLA (doku uyumluluk parametreleri) testleri çalışılarak, Kordon Kanı Bankacılık Yönetmeliği gereği sonuçlar T.C. Sağlık Bakanlığı Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Birimi’ne iletilir. Böylelikle, gerektiğinde ihtiyaç sahibi hastalar için bağış yapılmış olan kordon kanı Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve denetiminde kullanılabilir. Hem alıcı hem de verici bilgileri gizlilikle merkezimizde saklı tutulur.

Karma Bankacılık
Bebeğinize ait kordon kanı, kordon dokusu ve sünnet derisini hem kendi bebeğiniz ve ailenizdeki bireyler için hem de başka ihtiyacı olan kişilerin kullanımına sunulmasıdır.

 
Saklatma Kararı Sonrası Yapılacaklar Neler?
 • Doğumdan önceki bir zaman diliminde veya doğum anında merkezimizin  iletişim numaralarından 7/24 hizmet veren destek ekibimizle iletişime geçer.
 • Aileye tüm süreç hakkında detaylı bilgiler aktarılır.
 • Kordon kanını ve kordon dokusunu saklatmaya karar veren aile gerekli seroloji testlerini yaptırarak, sonuçları merkezimiz yetkilisine iletir. Sonuçların uygun olması halinde aileye doku alımları için gerekli olan kit özel çanta içerisinde transfer edilir. Bu kit ve çanta doğum günü ve saatinde kadın doğum uzmanına teslim edilir.
 • Kiti teslim alan aile, çanta içerisinde bulunan bilgilendirilmiş onam formunu ve bankacılık sözleşmesini okur ve imzalar.
 • Doğum tarihi netleştiğinde aile ekibimize zamanı ve yeri bildirir. Ayrıca doğumu gerçekleştirecek kadın doğum uzmanına kordon kanı ve dokusunun alınacağı hakkında bilgilendirme yapar.
 • Doğum sezaryen olarak gerçekleşecekse doğum gün ve saatinde ekibimiz sürece destekte bulunmak üzere ailenin ve kadın doğum uzmanının yanında olur.
 • Plansız bir doğum durumu var ise; ekibimiz ile iletişime geçilerek, gerekli doku alım kiti ve çantası ile birlikte (aileye daha önceden teslim edilmemiş ise) hastanede olunur.
Kordon Dokusu Nedir?

Göbek kordonu anne ile bebeği birbirine bağlayan ve bebeğin oksijen ve besin gibi hayati fonksiyonları için gerekli olan materyalleri taşıyan dokudur. Doğum esnasında kesilerek atılan bu doku içerisinde tıpkı kordon kanında olduğu gibi bir kez daha elde edilmesi mümkün olamayan Wharton Jeli adı verilen bir yapı barındırır. Bu yapı içerisinde MEZENKİMAL adı verilen, kan ve bağışıklık hücrelerimiz dışında kalan tüm hücre, doku ve organlarımızı onarabilme yeteneğine sahip multipotent karakterde kök hücreler elde edilmektedir.
Wharton jelinden elde mezenkimal kök hücrelerin;

• Otoimmün hastalıklarda (Tip-1 diyabet, Romatoid Artirit, MS vb.),
• Organ yetmezliklerinde (özellikle premature bebeklerde),
• Diz, eklem ve kıkırdak hasarlarında,
• Kronik hastalıklarda (Astım, KOAH, Sjörgen Sendromu, Crohn, Parkinson, Demans vs.)

kullanımına dair Dünya’da milyarlarca dolarlık araştırma bütçeleri ile bugüne kadar 78.000’den fazla bilimsel (7586 çalışma sadece 2011-2022 yıllarında) 5 ve klinik çalışma (58+) 6 gerçekleştirilmiştir. Her geçen yıl çalışmalar ilerletilmekle birlikte mezenkimal kök hücrelerin rutin tedavi protokolleri içerisinde yer alması umut edilmektedir.

Avantajları Nedir?
• Wharton Jeli’nden elde mezenkimal kök hücreler, diğer kök hücre kaynaklarına nazaran çevresel zararlardan etkilenmemişlerdir, genç, yenileme, onarma ve farklı hücrelere dönüşme yeteneği daha yüksektir. İleride kök hücre ihtiyacı olduğunda, hem alınma işlemi operasyonel olarak acı verici hem de elde edilen hücreler yaşlanmış ve etkinliği görece azalmış olacaktır.

• Aile içerisinde hiçbir şekilde doku uyumu aranmaksızın ihtiyaç duyulduğu takdirde merkezimiz tarafından saklı durmakta olan hücrelerden sadece az bir miktarı üretilerek uygulanmak üzere hazırlanabilir. Kalan hücreler ise yine saklanmaya devam eder.

Sünnet Derisi Bankacılığı Nedir?

Sünnet derisi bankacılığı; sünnet operasyonu gerçekleştirilen erkek çocuğun, kesilen derisinin aseptik şartlarda alınarak laboratuvar ortamında ana hücrelerinden biri olan fibroblastların ayrıştırıldıktan sonra kriyoprezervasyonunun yapılması ve saklanması işlemidir.
Sünnet derisi; tıpkı normal dermal dokularımız gibi vücudumuzu dış etkenlerden koruyan, ısı yalıtımı sağlayan, çeşitli zararlı kimyasalları da dışarı atan 3 katmanlı bir dokudur. Bu 3 katmanlı yapının orta tabakasında dermis adını verdiğimiz ve cildin gençliğinden, elastikıyetinden, kollajen ve diğer yapıtaşı moleküllerin üretiminden sorumlu olan fibroblast hücreleri bulunmaktadır. Bu hücreler 1990’lı yıllardan beri aktif olarak kronik yara tedavilerinde, yüksek teknoloji biyomalzemelerde ve enjeksiyonel olarak da dermal doku rejenerasyonunda Dünya’da kullanılmaktadır.

Fibroblastların;

• Diyabetik ve ülseratif kronik yaralarda,
• Yanık vakalarında,
• Epidermolizis Bullosada,
• Skar dokularda
• Kırışıklık ve doku gençleştirme (anti-aging) uygulamalarında kullanılabildiği bilimsel ve klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve FDA (Amerika İlaç ve Gıda Dairesi) tarafından fibroblast uygulamalarına onay verilmiş pek çok ürün mevcuttur. 7,8 Buna ilave olarak, fibroblast hücrelerini içeren biyomalzemelerin de aktif olarak Dünya’da kullanıldığını görülmektedir. 9

Sünnet derisi bankacılığı Türkiye’de ilk defa otolog, allojenik ve karma kullanım olmak üzere DOKU BİYOTEKNOLOJİ Kök Hücre, Biyobanka ve Doku Mühendisliği Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Avantajları Nedir?
Sünnet derisinden elde fibroblastlar özellikle doğumdan kısa bir süre içinde saklatıldığı takdirde, yetişkin hücrelere nazaran cildin yapıtaşı proteinlerini yüksek oranda üretebilme kabiliyeti açısından yüksek potense sahiptirler. Bu hücreler zararlı hiçbir çevresel etki ile karşılaşmamış, sağlıklı ve dinamik durumdadırlar.

Yetişkin dokularımızdaki fibroblaslar da kullanılabilmesine karşın, sünnet derisinden elde fibroblastlara göre yaşlanmış, metabolik etkilere maruz kalmış ve aktiviteleri düşmüş durumdadır. Ayrıca telomer adı verilen, kromozomlarımızın ucunda yer alan ve hücrelerimizin bir bakıma ömrünü ifade eden yapılar özellikle yeni doğan sünnet derisi fibroblastlarında kat be kat yüksektir. Dolayısıyla bu avantajları sayesinde sünnet derisinden elde fibroblastların bilhassa dermal doku rejenerasyonunda uzun süreli ve yüksek derecede etkinlik sağlayabildiği düşünülmektedir.

Doğumdan kısa süre içerisinde sünnet operasyonunun gerçekleşmesi halinde, saklamaya alınan hücreler aile içerisinde hiçbir şekilde doku uyumu aranmaksızın ihtiyaç duyulduğu takdirde üretilerek tekrar tekrar uygulanmak üzere hazırlanabilir.

 

1 www.who.int
2 www.thd.org.tr
3 Milliyet gazetesi, Haziran 2019.
4 www.yeditepehastanesi.com.tr
5 United States National Library of Medicine (NLM) (www.pubmed.com)
6 www.clinicaltrials.gov.tr
7 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/advanced-therapy-medicinal-products-overview
8 https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/gintuit-allogeneic-cultured-keratinocytes- and-fibroblasts-bovine-collagen
9 https://apligraf.com/

 

Neden DOKUCELL?

 
Neden Dokucell?
 

Merkezimiz standart bir kordon kanı bankası değildir. Pek çok farklı dokuları (sünnet derisi vs.) saklayabilme, gerektiğinde kök hücre üretebilme (12 ayrı hücresel ürün) noktasında GMP onayına ve Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahip olup, bununla birlikte milyon dolarlık ar-ge yatırımları ile doku mühendisliği ürünleri (gen tedavileri, kanser aşıları, immünoterapi ürünleri) de geliştirebilme noktasında yeterliliğe ve altyapıya sahip bir KÖK HÜCREBİYOBANKA ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ merkezidir. İleride ihtiyaç duyulduğunda saklanan kordon kanı ve dokusundan çok daha fazlasını teknolojik gerekliliklere uygun olarak hızlı ve etkin bir şekilde bebeğinize ve size sunabilme yetisine sahiptir.

• Dünya’nın 9., Avrupa’nın ise İLK YENİ NESİL saklama tankına sahip tesistir. Kordon kanı bankalarında uzun yıllar saklama maliyetleri yüksektir. Merkezimiz, düşük maliyetleri ön plana alan konvansiyonel azot tanklarından değil, aksine ürün güvenliğini ön plana alan ve kendi azotunu kendisi üretebilen ve mobiliteye sahip son teknoloji tanklar kullanmaktadır. Tesiste olası bir yangın, deprem veya afet durumunda, devamlı azot dolumuna ihtiyaç duyan ve sabit borulama sistemine sahip sabit konvansiyonel tanklara nazaran, hem kendi azotunu kendisinin üretebilmesi hem de kolaylıkla güvenli bir lokasyona transfer edilebilmesi (mobil sistem olarak dizayn edilmiştir) ürün güvenliğini ön planda tutan, insana önem veren vizyonumuzun açık bir göstergesidir.

• Merkezimizin Sorumlusu Hematolog Uzman doktordur. Kendisi ülkemizin A+ hastanelerinde kemik iliği transplantasyon ünitesinde uzun yıllar sorumlu hekim olarak çalışmıştır. Gerek kordon kanı ve dokusunun kaliteli ve güvenli bir şekilde depolanması noktasında gerekse ileride ailenin ihtiyaç duyması halinde (nakil durumu) uzmanlığı (kan bilimi üzerine) ve tecrübesi dolayısıyla; uygulayıcı hekime en kapsamlı, detaylı ve doğru bilgiyi aktarabilecek kişidir. Bankacılık sürecinde en önemli noktanın ihtiyaç olması halinde verilecek hizmetlerin kalitesi ve çok yönlü olması gerektiği unutulmamalıdır!

• Merkezimiz, bebeğin tedavisi için gerekli hematopoeitik kök hücrelerin mevcutta yeterli olmaması durumunda yurt içi veya uluslararası merkezler dahil olmak üzere doku uyumu olan bir başka kök hücrenin (allojenik) tedariği noktasında destek sağlamayı taahhüt eden TEK MERKEZ’dir.

• Saklamaya alınan tüm kordon kanları ve dokuları sigorta güvencesi altındadır.

• Aileye, gerek BANKACILIK SAKLAMA SERTİFİKASI gerekse Mobil Uygulama üzerinden 7/24 olarak bebeğinin bilgilerine ulaşabilme hizmeti sunan TEK MERKEZ’dir.

 
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
 

Doku / Hücre kaç yıl saklanabilmektedir?

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne (2005 tarihli) göre kordon kanlarının saklanma süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak Dünya’da yapılan çalışmalar bu sürenin 30 yıla kadar güvenli bir şekilde devam edebileceğini göstermektedir.

Kök hücrelerim kullanılamaz hale gelir mi, gelirse ne olur?

Merkezimize gelen ve valide edilmiş üretim ve kalite kontrol SOP’leri doğrultusunda, doktora seviyesindeki uzmanlarca çalışılan dokular/hücreler, son teknoloji, konvansiyonel tanklar gibi devamlı sıvı azot bağımlılığı duymayan, olası bir yangın ya da deprem anında mobil olarak da hareket ettirilebilen, Dünya’da üst düzey sadece 9 doku/hücre bankasında kullanılmaya başlanan (bunlar arasında Kanada Doku Bankası da yer almakta), anlık sıcaklık, alarm, uzak alarm gibi pek çok uyarı sistemi ile donatılmış kriyojenik tanklarda depolanmaktadır. Bütün bu önlemlere rağmen insan faktörünün yer aldığı tüm sistemlerde olduğu gibi burada da kök hücrelerin kullanılamaz hale gelme olasılığı çok düşük olsa da mümkündür. Böyle bir durumun oluşması halinde;

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne göre, savaş gibi olağanüstü haller hariç diğer tabii afetler veya kusur nedeniyle kordon kanının veya dokusunun kullanılamaz hale gelmesi ve kordon kanı veya kordon kanı saklanmış olan çocuğun veya birinci derece akrabasının (anne, baba ve kardeş) tıbbi ihtiyacının doğması halinde, merkezimiz yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan uygun dokunun tedariki için gerekli her türlü işlemi yapmayı ve masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

Çocuğumun kordon kanı veya dokusunun karışma olasılığı var mı?

Merkezimize gelen her doku/hücre ham ürünü spesifik ve bir kez daha tekrarlanmayan bir barkod sistemi ile kodlanır. Bu barkod sistemi hem karışma olasılığını ortadan kaldırır hem de kişisel verilen ilk andan itibaren gizliliğini sağlar. Ham ürün, ara ürün, son ürün ve bitmiş ürün basamaklarının tamamında bu barkodlama sistemi kullanılır ve Sağlık Bakanlığı nezdinde gerçekleşen denetimler de geriye dönük olarak bu kodlamaya göre yapılır. Ürün karışma olasılığı ve ayrıca çapraz kontaminasyon riskini önlemek için merkezimizde dakika spesifik olmak üzere kayıtlar, yedeklemeler, kontrol ve onay basamaklarını içeren valide edilmiş SOP’ler ve bununla entegre edilmiş bilgisayarlı sistemler kullanılmaktadır. Ayrıca kriyojenik tankın depolandığı alana erişim için yetkilendirilmiş kişiler ile sınırlı olmak üzere 2 ayrı şifreli sisteme sahip geçiş sistemi oluşturulmuştur.

Saklama işlemi sonrasında nasıl bir bilgilendirme yapılıyor?

Üretim, depolama ve kalite kontrol analiz işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra “Kordon Kanı ve Kordon Dokusu Bankacılık Sertifikası” düzenlenerek aile dilerse mail üzerinden ya da fiziki olarak adrese postalanabilmektedir. Bu sertifika içerisinde; bebeğe spesifik olarak belirlenmiş barkod numarası, işlenen ve saklamaya alınan doku bilgisi, kök hücre miktarı ve canlılık değeri yer almaktadır. Ayrıca bebeğinize ait barkod bilgileri ile giriş yaparak, bebeğinizin tüm bilgilerine 7/24 ulaşabileceğiniz mobile aplikasyon sistemimiz de bulunmaktadır.