Hücresel Ürünler

DOKU BİYOTEKNOLOJİ laboratuvarı,  otolog ve allojenik hücreler üzerinde yaklaşık 11 yıldır Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Bunların arasında insan kaynaklı fibroblast, keratinosit, melanosit, kıl folikül hücreleri, adipoz doku, kordon kanı ve kemik iliği kaynaklı kök hücreler (hematopoeitik, mezenkimal) kıkırdak ve kemik hücreleri, endotelyal progenitör hücreler ve daha bir çok spesifik hücre üzerinde araştırma geçmişine sahiptir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu izin çerçevesinde bazı ürünleri hizmete sunmaktadır.

DOKU, sektördeki araştırma geçmişi ve deneyimiyle, Türkiye’deki pek çok üniversitenin Ar-Ge projeleri ve Tez çalışmalarında; doku numunelerinden deselülerizasyon-demineralizasyon işlemleri, hücre izolasyonları ve kültürleri, hücre farklılaştırma vb. konularda destek sağlamakta ve çözüm ortağı olmaktadır.